Lĩnh Vực

Sản xuất

Một số hình ảnh trong nhà máy sản xuất:

Máy Robot cắt, khoét lỗ, đánh dấu cấu kiện trên sản phẩm

Máy gá đính dầm

Máy hàn cổng 2 mỏ

Máy cắt tôn thủy lực

Dây chuyền hàn ngang 3 trong 1

Máy cắt pha băng 10 mỏ

Các lĩnh vực khác